Projekt EASIMS končí – veřejná prezentace výsledků

  Projekt EASIMS stojí před závěrečnou fází. Po 28 měsících intenzivní práce se EASIMS chýlí ke konci. Během tohoto období vyvinulo partnerství EASIMS kompletní školení pro Řízení procesů pro design integrovaného systému řízení (IMS) v malých a středních podnicích vyrábějících nábytek a jiné nábytkářské produkty. Tento zcela bezplatný kurz je online a skládá se ze […]

Páté mezinárodní setkání konsorcia

Páté a závěrečné mezinárodní setkání projektového konsorcia partnerů EASIMS: Inovativní řešení školení pro navrhování a provádění integrovaného systému řízení malých a středních podniků se konalo 2. února 2021. Toto setkání pořádala URV. Přestože se původně mělo konat v Tarragoně (ve Španělsku), kvůli současné epidemiologické situaci proběhl tento meeting online. Hlavní cíle programu tohoto setkaní byly […]

ALLVIEW – Spolek center profesní dokonalosti v nábytkářském a dřevařském sektoru

Cílem ALLVIEW je uvést evropský rozměr do odborného vzdělávání v nábytkářském a dřevařském sektoru, integrovat místní centra, propojit je na evropské úrovni a přispět k přeformulování a zlepšení odborného vzdělávání. Sdružení připravené k rozvoji projektu sdružuje 22 partnerů z různých zemí Evropské Unie. + info: https://www.linkedin.com/company/allview-platform/

Dopady dvojího přechodu na evropský nábytkářský průmysl

Tato publikace je prognózou odvětví do roku 2030 v důsledku přechodu na oběhové hospodářství a digitální transformaci. Publikace bude brzy k dispozici v sedmi jazycích na webových stránkách projektu SAWYER (holistický přístup k identifikaci dovedností a bezpečnostních potřeb směrem k rostoucí udržitelnosti a cirkulaci nábytkářského sektoru). + info: https://circularfurniture-sawyer.eu/

Online kurz “Kreativita a podnikání v nábytkářském sektoru”

Kurz se skládá z interaktivních výukových materiálů – videí, infografik, prezentací a kvízů – a souborů příruček s veškerými nezbytnými informacemi a další četbou dle zájmu, která se zabývá několika tématy více do hloubky. Kurz se skládá z přibližně třiceti hodin školení rozdělených do šesti učebních jednotek. + info: https://facetproject.eu/pilot-course/  

Čtvrté mezinárodní setkání konsorcia

V pořadí již čtvrté mezinárodní setkání konsorcia partnerů projektu EASIMS: Inovativní tréninkové řešení pro implementaci integrovaného systému řízení (IMS) v malých a středních podnicích proběhlo ve dnech 5. – 6. října 2020. Toto setkání hostila organizace UEA a ač mělo původně proběhnout v Praze, kvůli současné epidemiologické situaci se setkání přesunulo do on-line prostředí. Hlavním […]

Register to the upcoming EASIMS Online course!

Plánujete ve své společnosti implementovat integrovaný systém managementu (IMS) na podporu konkurenceschopnosti a strategií společnosti? Potřebujete více informací o nástrojích a možnostech pro návrh a implementaci efektivního a efektivního systému řízení? Chcete snížit lidské a finanční úsilí potřebné pro jeho návrh a implementaci? Integrované systémy managementu mohou podporovat konkurenceschopnost společností a provádění strategií v celém jejich hodnotovém […]

Zveřejnění scénáře SAWYER Prognózovaný scénář nábytkářského sektoru v souvislosti s cirkulární ekonomikou v roce 2030.

Cílem této zprávy je poskytnout prognózovaný scénář situace a vývoje nábytkářského odvětví EU v roce 2030 ve vztahu k dopadu přechodu sektoru na více cirkulární ekonomiku. https://circularfurniture-sawyer.eu/publication-of-the-sawyer-furniture-sector-forecasted-scenario-in-relation-to-circular-economy-in-2030/

DITRAMA – manažer digitální transformace: přední společnosti v hodnotovém řetězci nábytku při implementaci své strategie digitální transformace.

Projekt DITRAMA si klade za cíl vyškolit «Manařer digitální transformace» společností vyrábějících nábytek. Tato osoba bude odpovědná za integrované vedení digitální transformace všech oddělení společnosti. https://ditrama.eu/

Nová verze ISO 14006: 2020 – Systémy environmentálního managementu – Pokyny pro začlenění ekologického designu.

Nová verze tohoto dokumentu poskytuje pokyny pro pomoc organizacím při vytváření, dokumentování, implementaci, údržbě a neustálém zlepšování jejich řízení ekodesignu jako součásti systému environmentálního managementu (EMS). https://www.iso.org/standard/72644.html