CENFIM (Koordinátor)

CENFIM – nábytkářský cluster a inovační hub má za cíl přispívat ke zlepšení konkurenceschopnosti výrobců nábytku a společností s interiérním hodnotovým řetězcem. CENFIM byl založen dřevozpracujícími a nábytkářskými asociacemi zaměstnavatelů a veřejnými orgány jako nezisková organizace. Sdružuje 140 společností nábytkářského sektoru: nábytkáře, truhláře, podlaháře, výrobce koupelen, osvětlení a textilií.

CENFIM členským společnostem poskytuje zlepšení konkurenceschopnosti inovací a komerční podporu skrze propagaci kolaboračních projektů a školení. Inovativní aktivity CENFIMu jsou rozděleny do 4 kategorií:

 1. Digitalizace
 2. Oběhová ekonomika
 3. Design produktů
 4. Organizační management

Pro podporu členských společností v komercializaci CENFIM vytvořil veletrh hotelových interiérů – InteriHOTEL (www.interihotel.com), každoročně pořádaný v Barceloně; showroom WEcontract v Barceloně a Madridu a B2B online platformu HIcontract.net
Webová stránka


AMUEBLA

AMUEBLA je inovativní asociace vytvořená jako nezisková organizace. Zaměřuje se na nábytkářský sektor a další, příbuzné sektory v regionu Murcia (Španělsko), společnosti, výzkumná střediska, veřejná a soukromá školící střediska zapojené do kolaboračních projektů, zaměřené na výhody a benefity vycházejících z těchto projektů.

Cílem AMUEBLA je umožnit inovativní praktiky pro zlepšení konkurenceschopnosti partnerských společností, zastupovat jejich obchodní zájmy a podporovat je v jejich marketingu.

Podpora strategií pro inovace a obchodní konkurenceschopnost ve společnostech. Propagace a rozšiřování inovačních kurzů má za cíl uskutečnění pokročilých projektů založených na kolaboraci. Upřednostňování interakce a spolupráce za účelem vytvoření ekonomických výhod a konkurenceschopnosti pro své členy. Implementace kolektivních řešení, která umožňují identifikovat a dosáhnout zvýšení produktivity a přidané hodnoty.
Webová stránka


URV

URV je veřejnou univerzitou. Univerzita má 12 fakult, 24 oddělení, 1045 trvale vyučujících pedagogů, kteří každoročně učí 12 000 studentů bakalářských oborů, 2000 studentů magisterských oborů, 1000 doktorandů (polovina z nich jsou zaměstnanci na hlavní pracovní poměr). URV je uznávanou univerzitou v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Díky konkurenceschopnosti pedagogů dosahuje dobrých výsledků v počtech i kvalitě publikací a je čtvrtým rokem hodnocena mezi 150 nejlepšími mladými univerzitami na světě. Dlouhodobé kooperativní vztahy s průmyslem zahrnují jak programy výzkumu, tak programy k podpoře lidského kapitálu. Tento průmyslově zaměřený model sleduje zlepšení managementu, produktivity, konkurenceschopnosti a inovací velkých i malých společností.

Webová stránka


Danmar Computers

Danmar Computers LLC je soukromou společností zaměřující se na informační technologie a školení v tomto oboru. Danmar získal rozsáhlé zkušenosti ve vývoji moderních webových a mobilních aplikací, které jsou využívány pro vzdělávací účely. Taktéž získal rozsáhlé zkušenosti podílením se na projektech EU v rámci kterých se vývojáři a technici společnosti podílejí na vytváření kurzů. Během 15 let, Danmar úspěšně realizoval přes 50 projektů v rámci platform Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress and recently Erasmus+.

V mnoha těchto projektech byl Danmar zodpovědný za vytváření a koordinaci strategie sdílení informací. Danmar Computers je tvůrcem a poskytovatelem online systému AdminProject (adminproject.eu) pro management projektů EU. Všechny aktivity společnosti jsou výsledkem rozsáhlé a vynikající kooperační síti jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Národní úroveň zahrnuje školící a konzultační instituce, univerzity, školy, nevládní organizace a také soukromé organizace. Mezinárodní úroveň zahrnuje rozličné partnery ze zemí EU. Cílem Danmar Computers je podpora celoživotního vzdělávání a zaručení jistoty v přístupu ke vzdělání pro každého skrze moderní technologie.
Webová stránka


Evropská federace výrobců nábytku

UEA – Evropská federace výrobců nábytku je organizací reprezentující evropské zaměstnavatele a zastupující národní nábytkářské organizace ze 7 zemí. Byla založena v roce 1950 na podporu kooperace mezi nábytkářskými společnostmi v poválečné Evropě a v roce 2016 byla její centrála přesunuta do České republiky. UEA získala rozsáhlé znalosti o českém a evropském nábytkářství a trhu. UEA podporuje národní asociace ve sdílení informací, v účasti ve specifických projektech a v práci při Evropském nábytkářském sociálním dialogu pořádaného Evropskou komisí, jehož je oficiální součástí.

UEA zahrnuje: AČN (Česká republika), BKDMP (Bulharsko), APIMA (Portugalsko), APMR (Rumunsko), CENFIM (Španělsko), MOBIDER (Turecko) a BFM (Velká Británie).

Má za cíl udržet a posílit trvalé kontakty mezi svými členy a být jejich hlasem v dalších obchodních organizacích, orgánech Evropské unie a mezinárodních organizacích jako je WTO, OECD, UNIDO.

Má za cíl utvářet a reprezentovat zájmy svých členů s důrazem na pravidla, rozhodnutí a nařízení mezinárodních organizací a orgánů.
Webová stránka


FCBA – Francouzský institut technologií pro dřevařství a nábytkářství

Cílem FCBA, technicko-průmyslového centra, je propagace technického pokroku, zlepšení vývoje a garance kvality v odvětví. Rozsah činností zahrnuje všechna odvětví z oblasti lesů, dřevozpracování, nábytkářství: lesnictví, pily, truhlářství, tesařství a další odvětví. FCBA také spolupracuje s dodavateli v těchto oblastech.

Aktivity jsou situovány do 3 hlavních částí:

 • Poskytování know-how a dovedností společnostem: konzultace, technická asistence, testování, školení, informace atd.
 • Podpora expertů v leadershipu na národních a Evropských trzích:ve standardizaci, kvalitě a pokročilých technologiích.
 • Získávání, centralizace, management a sdílení vědeckých a technických informací: výzkum a vývoj, business intelligence, monitorovací technologie a regulace, dokumentace.
FCBA zaměstnává 350 zaměstnanců a je situována v Paříži (75), Bordeaux (33) a dalších třech lokalitách.
Webová stránka

Institute “Giuseppe Meroni”

Institut „Giuseppe Meroni“ sídlí v Lissone, byl založen v roce 1878 a byl součástí silného vývoje nábytkářského sektoru v návaznosti na vznik prvního nábytkářského veletrhu. Cílem je udělit mladým lidem, pracujícím v tomto sektoru, praktické a teoretické zkušenosti v oblasti designu, produkci nábytku, technologických inovací. V roce 1968 se stal státním institutem celoživotního vzdělávání a započal kariéru skvělým interiérovým designérům a technikům, kteří v současnosti jsou špičkou na mezinárodní úrovni. V devadesátých letech po zkušenostech z Progetto 92 institut rozšířil svůj výukový systém o design dřevěných interiérů a sektor obchodu a turismu. V roce 2007 rozšířil svou nabídku výukových kurzů o „Art high School“ specializovaný na design nábytku. Poslední reformace umožnila institutu vytvořit Technický institut pro grafický design a komunikaci, který získal skvělou prestiž vytvořením loga pro šestiměsíční italské předsednictví Evropské unii v roce 2014. Institut vlastní Lab Factory: platformu pro výuku a inovace: místo pro hraní, tvorbu a učení. Náš Lab obsahuje digitálně řízené stroje jako jsou laserové řezáky, CNC stroje, 3D tiskárny s možností vyrobit téměř cokoliv. Institut započal různé kooperační aktivity pro rozšíření nabídky výukových kurzů:

 • Kurz vyššího technického vzdělání ve spolupráci s Politecnico v Miláně, Monza, Como, Lecco University, místními samosprávami a společnostmi.
 • Celoživotní vzdělávání v oblasti designu nábytkových komponentů, technologií materiálů, techniky produkce a designu, kurzy pro operátory v průmyslu a obchodních vztazích v kooperaci s odbory.
 • Mezinárodní partnerství v oblasti výuky a školení mezi evropskými institucemi, orgány a společnostmi jako jsou LEONARDO programme pro evropksý projekt VET & WORK a WOOD WORKS ABROAD.
 • Vyšší technické vzdělávání a trénink: Vyšší technický kurz pro produkci strojírenství  z Itálie a marketing v nábytkářském sektoru.

Webová stránka