Provozní management organizací

Organizace má 2 typy základních aktivit: provoz a projekty. První z nich je opakující se aktivitou a druhá z nich je aktivitou originální.

Ioji Akao míní, že organizace alokují 85 % svých zdrojů do provozu, denních aktivit souvisejících s jejich produkcí a 15 % zdrojů do neopakujících se aktivit souvisejících se s vývojem. Provozní výdaje následně generují produkci nebo služby organizace a mají vliv na uspokojivé výsledky pro osoby mající podíl na organizaci. Je velice důležité se zaměřovat na provoz organizace. ISO management standardy (9001, 14001, 45001, 20000, atd.) formulují požadavky pro zlepšení provozu.

Provoz je homogenní běh operací, který zahrnuje soubor opakujících se aktivit, které mají za cíl generovat přidanou hodnotu pro koncového zákazníka. Tento koncept je pouze nehmotným výtvorem, který fyzicky neexistuje, avšak jeho části jsou hmatatelné. Provoz, indikátory, dokumenty, tým lidí, zdroje atd. Tento proces musí být vytvořen, zlepšován, udržován a aktualizován.

Vzájemný vztah mezi všemi prvky procesu a vzájemný vztah mezi ostatními procesy systému vyžadují, aby v závislosti na složitost organizace bylo pro jejich správu použít vhodný software.

Integrovaný systém řízení kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je základním nástrojem pro zlepšení konkurenceschopnosti společností, včetně výrobců nábytku.

Enric Brull Alabart
PHD in Business Administration
Professor in the Master Course MGICMAS at the Rovira i Virgili University in Tarragona – Spain