EASIMS – Inovativní tréninkové řešení pro implementaci Integrovaných systémů managementu (IMS) v malých a středních podnicích.

Kontext:

 • Integrované systémy managementu (IMS) pomáhají společnostem zabývajícím se kvalitou, životním prostředím a bezpečností (především ISO 9001, 14001/EMAS, 45001, etc.) ke snížení problémů a nákladů spojených s implementací systému managementu.
 • Tyto systémy podporují konkurenceschopnost společností.
 • V rámci EU představují malé a střední podniky 99 % všech společností a zaměstnávají 68 % zaměstnanců.
 • Limitující lidské a finanční zdroje malým a středním podnikům stěžují možnost vytvořit a spravovat tyto systémy, které mohou pomoci v jejich konkurenceschopnosti.
 • V současnosti existuje omezený počet výukových kurzů, materiálů a nástrojů pomáhajících malým a středním podnikům k získání znalostí a dovedností potřebných k úspěšné interní implementaci IMS.

Hlavní cíle:

Vytvořit inovativní výukový nástroj pro manažery IMS (manažery integrovaných systémů managementu), tedy k pomoci při vytváření IMS a jejich implementaci.

Dva nové výukové nástroje cílí na zlepšení obvyklých výukových postupů – dosud založených na normovaných požadavcích – vytvořením výukového kurzu provozního managementu skrze modulární výukovou platformu – a program k pomoci vytváření IMS a jejich implementaci.

Tyto nástroje budou prospěšné pro manažery IMS v malých a středních společnostech v jakémkoli odvětví (výrobě).

Případová studie bude vytvořena pro malé a střední podniky v oboru nábytkářství.

Metodika a aktivity:

 • Nalézt dovednosti a znalosti potřebné pro implementaci IMS v malých a středních podnicích v oboru nábytkářství.
 • Vybudovat strukturu IMS (osnovu) obsahující klíčové procesy a postupy.
 • Vytvořit a schválit nový tréninkový plán pro manažery IMS.
 • Vytvořit materiály pro tréninkový kurz (5 jazyků) na základě ECVET norem.
 • Vytvořit e-learningovou platformu s tréninkovými materiály.
 • Vytvořit program pomáhající k praktické implementaci IMS.
 • Osvědčit výsledky skrze pilotní kurzy (a sdílet jejich výsledky).

Výsledky:

 • Online kurz pro manažery IMS (tréninkový materiál ve formě studijních pilířů).
 • Dynamický nástroj: program pro vytváření a implementaci IMS.
 • Nový, specifický tréninkový plán pro manažery IMS.
 • MoU pro identifikaci výsledků kurzu uvnitř i mimo konsortium.

Cílové skupiny:

 • Nábytkářské a výrobní malé a střední podniky zajímající se o implementaci systémů managementu.
 • Manažeři IMS, experti, studenti a nezaměstnaní zajímající se o systémy managementu.
 • Instituce vyššího vzdělávání specializované v nábytkářství, popřípadě v IMS.
 • Regulátoři.
 • Regionální, národní, evropské asociace zaměstnanců a zaměstnavatelů (nábytkářství).

Intelektuální výstup:

O1 – Potřebné znalosti a osnova IMS

Začátek: 1/11/2018

Konec: 31/05/2019 (7 měsíců)

O2 – Vytvoření a schválení nového společného tréninkového plánu

Začátek: 01/04/2019

Konec: 31/10/2019 (7 měsíců)

O3 – Online kurz manažera integrovaných systémů managementu (IMSM)

Začátek: 01/09/2019

Konec: 21/01/2021 (17 měsíců)

O4 – E-learningová platforma a adaptace tréninkového materiálu

Začátek: 1/09/2019

Konec: 31/01/2021 (17 měsíců)

O5 – EASIMS dynamický nástroj

Začátek: 01/11/2019

Konec: 30/09/2020 (11 months)