Veřejně dostupné výsledky projektu EASIMS jsou vypsány níže.

Tento seznam bude aktualizován v průběhu projektu.

 

O1-ACT3-1-Dotazník EASIMS

Výsledky dotazníku jsou nutné k pochopení a znalosti potřeb pro rozvoj a implementaci systému IMS.

 

O1-ACT3-2-Definice základní struktury IMS

Základní struktura IMS systémů – Integrovaných systémů management pro výrobce nábytku. Tato struktura je tvořena čtyřmi element: 1) procesy 2) postupy 3) ukazatele 4) formy

 

O1-ACT3-3-Pracovní profil manažera integrovaného systému řízení

Popis pracovního profilu manažera integrovaného systému řízení: požadované pracovní profilové úkoly a požadované znalosti a dovednosti.

 

O1-ACT5-Dovednosti vyžadují doladění, přehled IMS

Tato zpráva shromažďuje hlavní výsledky všech úkolů, které byly provedeny během prvního intelektuálního výstupu: i) výsledky dotazníku EASIMS; ii) Definice základní struktury IMS a iii) Profesní profil manažera integrovaného systému řízení