O Projekcie


EASIMS ma na celu opracowanie innowacyjnych narzędzi szkoleniowych dla „Managera IMS” (IMS – zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem) firm produkujących meble. W ramach projektu opracowany zostanie program nauczania dla osoby odpowiedzialnej za IMS, treści szkoleniowe z zakresu zarządzania procesami dostępne online w pięciu językach oraz oprogramowanie ułatwiające projektowanie i wdrażanie IMS w firmie.

Okres realizacji: 01/11/2018 – 28/02/2021

Rezultaty dla firm:

  • Identyfikacja wiedzy, umiejętności i kompetencji wymaganych od osoby odpowiedzialnej za IMS.
  • Kurs zarządzania procesami realizowany na platformie e-learningowej.
  • Oprogramowanie do projektowania i wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania.

Partnerzy

Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Project Coordinator