W dniach 3-4 czerwca w Paryżu odbyło się drugie spotkanie projektu EASIMS: InnovativE trAining Solution for implementing Integrated Management System […]
Projekt EASIMS wyszkoli kierowników ds., Jakości dla MŚP w zakresie zarządzania procesami w celu wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania: procesami dotyczącymi […]