Zakończenie projektu EASIMS – publiczna prezentacja rezultatów

  Projekt EASIMS wchodzi w fazę końcową. Po 28 miesiącach intensywnej pracy, EASIMS dobiega końca. W tym okresie, partnerstwo EASIMS opracowało kompletny kurs szkoleniowy w zakresie zarządzania procesami w celu zaprojektowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania (IMS) w MŚP produkujących meble i inne produkty wyposażenia wnętrz. Ten całkowicie bezpłatny kurs jest dostępny online i składa się z […]

Piąte międzynarodowe spotkanie konsorcjum

W dniu 2 lutego 2021 r. odbyło się piąte i ostatnie międzynarodowe spotkanie partnerów konsorcjum projektu EASIMS: Innovative training solution for the design and implementation of Integrated Management System (IMS) in small and medium-sized companies. Gospodarzem tego spotkania był URV i chociaż pierwotnie planowano, że odbędzie się ono w Tarragonie (Hiszpania), to ze względu na […]

Porozumienie Ośrodków Doskonalenia Zawodowego w branży meblarskiej i drzewnej

Celem ALLVIEW jest wprowadzenie europejskiego wymiaru do kształcenia zawodowego w sektorze drzewnym i meblarskim, integrując lokalne ośrodki, łącząc je na poziomie europejskim i przyczyniając się do przeformułowania i poprawy kształcenia zawodowego. Konsorcjum powołane do realizacji projektu zrzesza 22 partnerów z różnych krajów UE. Więcej informacji na stronie: https://www.linkedin.com/company/allview-platform/  

Wpływ transformacji bliźniaczej na przemysł meblarski UE

Publikacja ta jest prognozą sektora do 2030 roku w związku z transformacją gospodarki cyrkularnej i transformacją cyfrową. Publikacja będzie wkrótce dostępna w 7 językach na stronie internetowej projektu SAWYER (holistyczne podejście do identyfikacji potrzeb w zakresie umiejętności i bezpieczeństwa w celu zwiększenia zrównoważonego rozwoju i cyrkularności sektora meblowego). Wiecej informacji na stronie: https://circularfurniture-sawyer.eu/

Kurs online “Kreatywność i przedsiębiorczość w branży meblarskiej”

Kurs składa się z interaktywnych materiałów edukacyjnych – filmów, infografik, prezentacji i quizów, oraz zestawu podręczników zawierających wszystkie niezbędne informacje i dodatkowe materiały do zagłębienia się w kilka interesujących zagadnień. Kurs składa się z około 30 godzin szkolenia podzielonych na 6 różnych modułów. Więcej na stronie: https://facetproject.eu/pilot-course/  

Czwarte międzynarodowe spotkanie konsorcjum

Czwarte międzynarodowe spotkanie partnerów konsorcjum projektu EASIMS: Innovative training solution for the design and implementation of Integrated Management System (IMS) in small and medium-sized companies odbyło się w dniach 5 – 6 października 2020 roku. Gospodarzem tego spotkania była UEA i choć pierwotnie miało się ono odbyć w Pradze, to ze względu na obecną sytuację […]

Zarejestruj się na nadchodzący kurs EASIMS!

Kurs szkoleniowy na temat zarządzania procesami w zakresie projektowania zintegrowanego systemu zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach produkujących meble i inne produkty użytkowe. Czy planują Państwo wdrożyć w swojej firmie Zintegrowany System Zarządzania (IMS), który będzie wspierał konkurencyjność i strategie firmy? Czy potrzebujesz więcej informacji na temat narzędzi i instrumentów do projektowania i wdrażania efektywnego […]

“Publikacja Scenariusza Prognozowanego Sektora Meblowego SAWYER w odniesieniu do Gospodarki Okręgowej w 2030 r”

Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie prognozowanego scenariusza sytuacji i zmian w sektorze meblarskim UE w 2030 r. w odniesieniu do wpływu przejścia sektora na gospodarkę o obiegu zamkniętym. https://circularfurniture-sawyer.eu/publication-of-the-sawyer-furniture-sector-forecasted-scenario-in-relation-to-circular-economy-in-2030/  

“DITRAMA – Manager Transformacji Cyfrowej: wiodące firmy w łańcuchu wartości firmy Furniture, które wdrażają swoją strategię cyfrowej transformacji”

Projekt DITRAMA ma na celu szkolenie „Managerów Transformacji Cyfrowej” firm produkujących meble. Osoba ta będzie odpowiedzialna za kierowanie w sposób zintegrowany cyfrową transformacją wszystkich działów firmy. https://ditrama.eu/  

Nowa wersja ISO 14006:2020 – Systemy zarządzania środowiskowego – Wytyczne dotyczące uwzględniania eko-projektu

Nowa wersja tego dokumentu zawiera wytyczne dotyczące pomocy organizacjom w tworzeniu, dokumentowaniu, wdrażaniu, utrzymywaniu i ciągłym doskonaleniu zarządzania ekoprojektem jako częścią systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ). https://www.iso.org/standard/72644.html