Zarejestruj się na nadchodzący kurs EASIMS!

Kurs szkoleniowy na temat zarządzania procesami w zakresie projektowania zintegrowanego systemu zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach produkujących meble i inne produkty użytkowe. Czy planują Państwo wdrożyć w swojej firmie Zintegrowany System Zarządzania (IMS), który będzie wspierał konkurencyjność i strategie firmy? Czy potrzebujesz więcej informacji na temat narzędzi i instrumentów do projektowania i wdrażania efektywnego […]

“Publikacja Scenariusza Prognozowanego Sektora Meblowego SAWYER w odniesieniu do Gospodarki Okręgowej w 2030 r”

Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie prognozowanego scenariusza sytuacji i zmian w sektorze meblarskim UE w 2030 r. w odniesieniu do wpływu przejścia sektora na gospodarkę o obiegu zamkniętym. https://circularfurniture-sawyer.eu/publication-of-the-sawyer-furniture-sector-forecasted-scenario-in-relation-to-circular-economy-in-2030/  

“DITRAMA – Manager Transformacji Cyfrowej: wiodące firmy w łańcuchu wartości firmy Furniture, które wdrażają swoją strategię cyfrowej transformacji”

Projekt DITRAMA ma na celu szkolenie „Managerów Transformacji Cyfrowej” firm produkujących meble. Osoba ta będzie odpowiedzialna za kierowanie w sposób zintegrowany cyfrową transformacją wszystkich działów firmy. https://ditrama.eu/  

Nowa wersja ISO 14006:2020 – Systemy zarządzania środowiskowego – Wytyczne dotyczące uwzględniania eko-projektu

Nowa wersja tego dokumentu zawiera wytyczne dotyczące pomocy organizacjom w tworzeniu, dokumentowaniu, wdrażaniu, utrzymywaniu i ciągłym doskonaleniu zarządzania ekoprojektem jako częścią systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ). https://www.iso.org/standard/72644.html  

Co to jest model EFQM? Nowy model EFQM 2020

Model EFQM to uznane na całym świecie ramy zarządzania, które umożliwiają organizacjom osiąganie sukcesów poprzez mierzenie, gdzie znajdują się na drodze do transformacji, pomagając im zrozumieć luki i możliwe rozwiązania oraz dając im możliwość postępu i znaczącej poprawy wyników organizacji. https://www.efqm.org/

Trzecie spotkanie partnerów projektu w Yecla (Hiszpania)

Zgodnie z założeniami projektu, w styczniu 2020 roku AMUEBLA była gospodarzem trzeciego spotkania partnerskiego w ramach europejskiego projektu EASIMS: Innovative training solution for the design and implementation of Integrated Management Systems (IMS) in SMEs. Siedmiu europejskich partnerów wchodzących w skład konsorcjum spotkało się w celu omówienia dalszych postępów w realizacji projektu oraz działań, które mają […]

Nowy rejestr EMAS w Internecie

Nowy rejestr EMAS został wdrożony. Link do nowego rejestru EMAS można znaleźć tutaj. W okresie przejściowym rejestr EMAS został ulepszony. Nowe funkcje ułatwiają teraz wyszukiwanie informacji na temat organizacji zarejestrowanych w EMAS. https://ec.europa.eu/environment/emas/emas_for_you/news/news112_en.htm

Nowy podręcznik pomaga MŚP w tworzeniu bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy nie tylko ratują życie, ale także są niezbędne do skutecznego prowadzenia działalności gospodarczej. ISO 45001 jest pierwszą i jedyną międzynarodową normą w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), będącą rezultatem uzgodnionych dobrych praktyk z całego świata. Właśnie został opublikowany nowy podręcznik. https://www.iso.org/news/ref2552.html

Strona internetowa projektu EASIMS jest już dostępna

Jest ona teraz dostępna pod następującym linkiem: https://easims.erasmus.site/. Zawiera informacje na temat celów i działań projektu, instytucji zaangażowanych w partnerstwo, informacje o zarządzaniu procesami oraz inne tematy związane z działaniami, tematyką i realizacją projektu. Za pośrednictwem strony internetowej zostaną udostępnione do pobrania publiczne wyniki projektu oraz narzędzia e-learningowe, które zostaną przez nas wytworzone. Strona ta umożliwi […]

Drugie spotkanie partnerów projektu EASIMS

W dniach 3-4 czerwca w Paryżu odbyło się drugie spotkanie projektu EASIMS: InnovativE trAining Solution for implementing Integrated Management System (IMS) in SME. Celem spotkania była ocena dotychczasowej pracy konsorcjum i zaplanowanie przyszłych zadań. Ponadto tematem rozmów było również ustalenie ostatecznej wersji Planu Upowszechniania. Podczas spotkania omawiano kwestie administracyjne, takie jak przygotowywanie raportów czy tworzenie […]