CENFIM (Koordynator)

CENFIM – klaster wyposażenia wnętrz i innowacji oraz centrum innowacji ma za zadanie przyczyniać się do poprawy konkurencyjności producentów mebli i firm w całym wewnętrznym łańcuchu wartości. Został stworzony przez stowarzyszenia firm z branży drzewnej i meblarskiej oraz podmioty publiczne jako organizacja non-profit. Współpracuje ze140 firmami z branży meblarskiej: meble, stolarstwo, podłogi, łazienki, oświetlenie i tekstylia domowe.

CENFIM przyczynia się do wzrostu konkurencyjności firm członkowskich, podnosząc ich innowacyjność i możliwości komercjalizacji poprzez promowanie wspólnych projektów i zapewnianie szkoleń. Działania innowacyjne CENFIM koncentrują się na 4 obszarach: 1) digitalizacja, 2) gospodarka o obiegu zamkniętym, 3) projektowanie produktu i 4) zarządzanie organizacją. Aby wspierać komercjalizację firm członkowskich, CENFIM stworzył rynek wnętrz hotelowych, InteriHOTEL (www.interihotel.com), z coroczną edycją w Barcelonie, salonami WEcontract w Barcelonie i Madrycie oraz internetową platformą B2B HIcontract.net

Strona internetowa


AMUEBLA

AMUEBLA to innowacyjne stowarzyszenie działające jako podmiot non-profit. Działa jako połączenie, w sektorze produkcji mebli i powiązanych sektorów regionu Murcji, firm, ośrodków badawczych, publicznych i prywatnych ośrodków szkoleniowych, zaangażowanych w procesy wymiany współpracy, mające na celu uzyskanie przewagi i korzyści wynikających z realizacji innowacyjnych projektów.

Celem AMUEBLA jest ułatwianie innowacyjnych praktyk w celu poprawy konkurencyjności firm partnerskich, obrony ich ogólnych interesów biznesowych oraz promowania ich na arenie międzynarodowej:

 • Wspieranie strategii na rzecz innowacji i konkurencyjności przedsiębiorstw.
 • Promowanie i rozpowszechnianie innowacyjnych praktyk wśród firm będzie skutkowało podejmowaniem przez nich zaawansowanych projektów.
 • Sprzyjanie interakcjom i współpracy między agentami w celu generowania korzyści ekonomicznych i konkurencyjności.
 • Wdrażanie wspólnych rozwiązań, które pozwalają sprostać identyfikacji wyzwań i osiągnięcia wzrostu wydajności i wartości dodanej.

Strona internetowa


URV

URV jest uczelnią publiczną złożoną z 12 wydziałów i szkół, z 24 departamentami, posiadająca 1045 stałych pracowników dydaktycznych, którzy przyjmują rocznie 12 000 studentów studiów licencjackich, 2000 studentów studiów magisterskich i 1000 doktoratów (połowa z nich to pracownicy etatowi). URV ma dobrą pozycję na arenie międzynarodowej pod względem badań, rozwoju i innowacji. Dzięki konkurencyjności kadry uzyskał dobre wyniki zarówno pod względem ilości, jak i jakości swoich publikacji i został sklasyfikowany czwarty raz wśród najlepszych 150 młodych uniwersytetów na świecie. Długoterminowe relacje współpracy URV z przemysłem obejmują zarówno programy badawcze, jak i programy rozwoju kapitału ludzkiego, które są dostosowane do potrzeb branży. Model skoncentrowany na branży ma na celu zwiększenie zarządzania, wydajności, konkurencyjności i zdolności innowacyjnych firm przemysłowych, zarówno dużych, jak i małych.

Strona internetowa


Danmar Computers

Danmar Computers jest prywatną firmą działającą w obszarze Technologii Informacyjnych, oferującą szkolenia zawodowe w tym zakresie. Danmar Computers posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu nowoczesnych stron internetowych oraz aplikacji mobilnych, wykorzystywanych główne w celach edukacyjnych. Pracownicy firmy mają doświadczenie w pracy nad projektami europejskimi, w tym w prowadzeniu badań i opracowywaniu materiałów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb użytkowników. W przeciągu 15 lat działalności, Danmar Computers uczestniczył w realizacji ponad 50 projektów w ramach programów Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress i obecnie Erasmus+. W wielu projektach, firma Danmar Computers odpowiedzialna była za opracowanie i koordynowanie strategią upowszechniania. Firma jest autorem i dostawcą systemu do zarządzania projektami europejskimi AdminProject (adminproject.eu), często używanym w projektach. Działalność firmy oparta jest na dobrze ugruntowanej sieci współpracy z podmiotami krajowymi, w tym organizacjami szkoleniowo-doradczymi, szkołami, uniwersytetami, instytucjami publicznymi oraz firmami z sektora prywatnego, a także zagranicznymi – partnerami z różnych krajów UE. Misją Danmar Computers jest promocja uczenia się przez całe życie i zapewnienie każdemu równego dostępu do edukacji za pomocą nowoczesnych technologii.

Strona internetowa


European Furniture Manufacturers Federation

UEA – Europejska Federacja Producentów Mebli (European Furniture Manufacturers Federation) jest europejską organizacją partnerów społecznych reprezentującą europejskich pracodawców i angażującą krajowe organizacje meblowe z 7 krajów. Została utworzona w 1950 r. w celu promowania współpracy między producentami mebli w powojennej Europie, a pięć lat temu przeniosła swoją siedzibę do Czech. Ma głęboką wiedzę na temat firm i rynków mebli w Czechach i innych krajach UE. UEA wspiera krajowe stowarzyszenia wymieniające informacje, uczestniczące w konkretnych projektach i pracach Europejskiego Komitetu Dialogu Społecznego w sprawie Mebli, którego jest oficjalnym członkiem społecznym.

UEA obejmuje: ACN (Republika Czeska), BKDMP (Bułgaria), APIMA (Portugalia), APMR (Rumunia), CENFIM (Hiszpania), MOBIDER (Turcja) i BFM (Wielka Brytania).

Ma na celu utrzymanie i wzmocnienie stałych kontaktów między członkami oraz działanie w charakterze ich reprezentanta wobec innych organizacji handlowych, władz UE i podmiotów międzynarodowych, takich jak WTO, OECD, UNIDO.

Ma on na celu ustanowienie i reprezentowanie ogólnych interesów swoich członków, zapewniając jednocześnie możliwie największy wpływ na zasady, decyzje i dyrektywy wydawane lub wydawane przez organizacje i władze międzynarodowe.

Strona interntowa


FCBA – Francuski Instytut Technologii dla sektorów leśnych i meblarskich

Misją FCBA, przemysłowego centrum technicznego, jest promowanie postępu technicznego i przyczynianie się do poprawy wydajności oraz zagwarantowania jakości w branży. Jego zakres obejmuje wszystkie gałęzie przemysłu związane z lasami, drewnem i meblami: leśnictwo, pozyskiwanie drewna / eksploatacja lasu, tartaki, stolarstwo, stolarka, ramy, boazerie, meble, opakowania i różne produkty. Współpracuje również z dostawcami w tych sektorach.

Jego działalność opiera się na trzech głównych obszarach:

 • Zapewnienie przedsiębiorstwom know-how i uznanych umiejętności: doradztwo, pomoc techniczna, testy, szkolenia, informacje itp.
 • Wspieranie specjalistów w zostaniu liderami na rynkach krajowych, europejskich i międzynarodowych: standaryzacja, jakość i zaawansowane technologie.
 • Pozyskiwanie, centralizacja, zarządzanie i rozpowszechnianie informacji naukowych oraz technicznych: badania i rozwój, inteligencja biznesowa, technologia i przepisy dotyczące monitorowania, dokumentacja.
 • FCBA zatrudnia 350 osób i ma siedzibę w Paryżu (75), Bordeaux (33) i trzech innych lokalizacjach w całej Francji.

Strona interntowa


Instytut „Giuseppe Meroni”

Instytut „Giuseppe Meroni” z siedzibą w Lissone został założony w 1878 roku i był częścią planu silnego rozwoju sektora meblarskiego związanego z wprowadzeniem obróbki mechanicznej drewna i pierwszymi świetnymi wystawami mebli.

Celem było przekazanie młodym ludziom pracującym w tym sektorze praktycznych i teoretycznych nauk na temat projektowania, produkcji mebli i innowacji technologicznych w produkcji mebli.

W 1968 roku stał się Państwowym Instytutem Zawodowym, dając początek szkoleniom najlepszych stolarzy, projektantów wnętrz i techników, którzy do dziś są elitą na poziomie międzynarodowym. W latach 90., eksperymentując z „Progetto 92”, Instytut odnowił swoją ofertę edukacyjną dla sektora projektowania drewna i wnętrz oraz dla biznesu i turystyki. W 2007 roku poszerzyła swoją ofertę, otwierając kurs „Liceum artystycznego” specjalizującego się w projektowaniu mebli. Najnowsza szkolna reforma pozwala Instytutowi założyć Instytut Techniczny ds. Projektowania Graficznego i Komunikacji, który uzyskał prestiżowy wynik za zaprojektowanie Logo na 6-miesięczną włoską prezydencję Unii Europejskiej w 2014 roku. W szkole znajduje się Lab Factory: platforma do nauki i innowacji: miejsce do zabawy, tworzenia, uczenia się. Ponadto znajduje się w niej niewielki warsztat oferujący (osobistą) produkcję cyfrową. Fab Lab obejmuje sterowane cyfrowo maszyny, takie jak wycinarki laserowe, obrabiarki CNC, drukarki 3D, których celem jest tworzenie „prawie wszystkiego”. Z biegiem lat Instytut rozpoczął różne działania w zakresie współpracy w celu ulepszenia oferty edukacyjnej, również w zakresie rozwoju zawodowego i uczenia się przez całe życie, takie jak:

 • Kursy szkolnictwa wyższego we współpracy z Politecnico w Mediolanie, Monza, Como, uniwersytetami Lecco, władzami lokalnymi i firmami.
 • Uczenie się przez całe życie na temat projektowania elementów mebli, technologii materiałowej, techniki produkcji i projektowania, kursy dla personelu działającego w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych lub rzemieślniczych we współpracy ze stowarzyszeniami branżowymi.
 • Partnerstwo międzynarodowych szkoleń między szkołami społeczności europejskiej, przedsiębiorstwami i władzami lokalnymi, jak na przykład program LEONARDO dla europejskiego projektu VET & WORK i WOOD WORKERS ABROAD.
 • Wyższe kształcenie i szkolenie techniczne dla twórców: Wyższy kurs techniczny do produkcji produktów wytwarzanych we Włoszech z inżynierią i marketingiem w sektorze mebli z drewna.

Strona interntowa