Zarządzanie procesami w organizacjach

Organizacja ma dwa rodzaje podstawowych działań: procesy i projekty. Te pierwsze są czynnościami powtarzalnymi, a te drugie są czynnościami wyjątkowymi.

Ioji Akao stwierdził, że organizacje przeznaczają 85% swoich zasobów na procesy, codzienne działania zorientowane na Misję, a 15% na projekty, na nie powtarzalne działania ukierunkowane na Wizję. Biorąc pod uwagę, że procesy są tymi, które generują produkty lub usługi organizacji i że muszą one osiągać zadowalające wyniki dla wszystkich interesariuszy, koniecznym jest skoncentrowanie uwagi na procesach. Normy zarządzania ISO (9001, 14001, 45001, 20000 itd.) formułują we wprowadzeniu wymóg „podejścia procesowego”.

Proces jest jednorodną jednostką operacji, która obejmuje zestaw powtarzalnych działań mających na celu generowanie wartości dodanej dla klienta procesu (wewnętrznego lub zewnętrznego). Proces to koncepcja intelektualna, która fizycznie nie istnieje, ale elementy, które ją tworzą, wyraźnie istnieją: nazwa, procedury, wskaźniki, dokumenty, zespół pracowników, zasoby itp. Proces musi być zaprojektowany, wykonany, sprawdzone i ulepszone.

Zależność między wszystkimi elementami procesu i wzajemna relacja między innymi procesami systemu wymagają, aby w zależności od złożoności organizacji wygodnie było używać oprogramowania do zarządzania nimi.

Zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem oraz BHP jest niezbędnym narzędziem do poprawy konkurencyjności firm, w tym producentów mebli.

Enric Brull Alabart
Doktorat z administracji biznesu
Profesor na kursie mistrzowskim MGICMAS na Uniwersytecie Rovira i Virgili w Tarragonie – Hiszpania