Publicznie dostępne wyniki projektu EASIMS wymieniono poniżej.

To pole będzie aktualizowane w trakcie realizacji naszego projektu.

 

O1-ACT3-1-EASIMS Wyniki ankiety

Wyniki badania mającego na celu zrozumienie potrzeb w zakresie wiedzy w celu opracowania i wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania IMS.

 

O1-ACT3-2-Definicja podstawowej struktury IMS

Podstawowa struktura IMS – zintegrowanego systemu zarządzania dla firm produkujących meble. Struktura ta składa się z czterech elementów: i) procesów; ii) procedur, iii) wskaźników i iv) formularzy.

 

O1-ACT3-3-Profil zawodowy menedżera zintegrowanego systemu zarządzania

Opis profilu zawodowego menedżera zintegrowanego systemu zarządzania: zadania w profilu zawodowym oraz wymagana wiedza i umiejętności.

 

O1-ACT5Umiejętności wymagające doskonalenia i struktura IMS

W niniejszym raporcie zebrano główne wyniki wszystkich zadań wykonanych podczas pierwszego produktu intelektualnego: i) wyniki ankiety EASIMS; ii) Definicja podstawowej struktury IMS oraz iii) Profil zawodowy menedżera zintegrowanego systemu zarządzania.

O2-ACT1 Program kursu: Zarządzanie procesem w celu zaprojektowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach produkujących meble i inne produkty użytkowe.

Program nauczania, spójny z unijnymi instrumentami na rzecz mobilności i przejrzystości ECVET, EQF i EQAVET.